Kierownik projektu

Kamil Jawgiel

Doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizuje prace dotyczące przemian antropogenicznych w zlewniach zurbanizowanych, modelowaniu zmian spływu powierzchniowego oraz występowaniu powodzi błyskawicznych i lokalnych podtopień. Swoją pracę doktorską poświęca rodzimemu miastu Poznaniu, w którym problem niewielkich wystąpień wód jest powszechny. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Systemów Informacji Geograficznych (GIS), które w niekonwencjonalny sposób pozwalają spojrzeć na realizowane tematy. Interesuje się interdyscyplinarnym wykorzystaniem GIS, geobazodanowym przetwarzaniem danych i modelowaniem systemów przyrodniczych. W wolnym czasie gra w siatkówkę i rozwija umiejętności kulinarne, gdy ma go nieco więcej - podróżuje.

Studenci

Najważniejszym ogniwem projektu są studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Geografów UAM. Grupa ta nie tylko realizuje regularne pomiary poziomu wody w Poznańskich rzekach, ale także na bieżąco obserwuje środowisko i dodaje znakomitą część naszych zgłoszeń.

Poznaniacy

W projekcie uczestniczą także mieszkańcy Poznania. Każdy dobrowolnie może włączyć się w projekt obserwując otaczający go świat i wypełnić krótki formularz - trwa to 1-2 minuty. Dzięki tej informacji będzie możliwe uzyskanie najpełniejszej możliwej informacji odnośnie lokalizacji występowania powodzi błyskawicznych. Tylko dzięki rzetelnej wiedzy będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania odnośnie przyczyn pojawiania się wezbrań w konkretnych lokalizacjach. Dlatego bardzo liczymy na aktywny udział mieszkańców zarówno w samym badaniu, jak i w jego promocji.

Prognoza pogody

Najbliższy przewidywany alarm

Aktualna sytuacja burzowa w Polsce i w Europie

Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Europy